Foldtulajdon.hu

Magyaroszrág területének megoszlása.

Földtulajdon

Magyarország összes területének (9,3 millió hektár) 79,6%-a termőföld (7,4 millió ha), 20,4% pedig művelés alól kivett terület (1,9 millió ha) 2011-ben. A termőföld jellemzően magántulajdonban van. A külterületi termőterületek közel háromnegyede (73,1%) természetes személyek, közel negyede (22,7%-a) pedig az állam tulajdonában van. A mezőgazdasági hasznosítású külterületi mezőgazdasági terület 84,2%-a természetes személyek tulajdona (1. ábra). A jogi személyek közül a mezőgazdasági területből az állam részesedése 11,4%, míg a szövetkezetek és gazdasági társaságok együttes területi aránya alacsony (3,0%).

A földtulajdon tagolt és szétaprózott. A zártkertek nélkül számított külterületeken 2,8 millió darab – átlagosan mindössze háromhektáros – földrészletet tartanak nyilván. A természetes személyek tulajdonába tartozó földrészletek átlagosan 2,7 hektárosak, míg az állami tulajdonú földrészletek átlagmérete 8,4 hektár. Az átlagos ingatlanméret csökkenésének (mely 10,0% volt 2000–2011 között) megállításához a birtoktestek összevonása, birtokrendezés és – a további birtokelaprózódást megakadályozó – mezőgazdasági örökösödési szabályok bevezetése is szükséges.

 

17-1

A földpiac szegmentált, a helyi kereslet-kínálat hatása érvényesül. 
A termőföld forgalma kiegyenlített, örökléssel együtt évente átlagosan mintegy 210 ezer hektár, vagyis az összes termőföld 2,5–3%-a cserél gazdát. Arányaiban inkább az öröklés miatt bekövetkező tulajdonosváltás a jelentősebb. A földpiacon (öröklés nélkül) mintegy 110–120 ezer ha termőföld cserél gazdát évente (FVM FÖMI, 2011.). Elővásárlási jogosultsággal vásárolt a területek 35–40%-a, melynek kétharmadát tulajdonostársak, közeli hozzátartozók, harmadát haszonbérlők és helybeli gazdálkodók vásárolják meg. A külső (spekulációs) vásárlás mértéke 5–10%-ra tehető. A földforgalmat jelentősen visszatartó osztatlan közös tulajdonok (1,3 millió ha) esetében az értékesítést a tulajdonrészek vontatott kimérése és a területen fennálló bérleti jogviszonyok kötöttségei hátráltatják.

Kérdése van?

Aquilla Muscas

Test Ügyvédi Iroda

Kapcsolat

On-Line Consultation

Statisztika

Mai megtekintések:65
Havi megtekintések1917

2016-10-25